نخ پلی استر

استانداردهای بین المللی

تولید انواع نخ ویسکوز با بالاترین استانداردهای جهانی با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه تولید شده از طریق تست مواد اولیه در آزمایشگاه های مجهز و کنترل کیفیت محصول نهایی و همچنین بهینه سازی فرایندهای تولید ، حمل و بسته بندی مطابق با استانداردهای روز دنیا به منظور افرایش راندمان، کاهش ضایعات و در نهایت تولید محصولی با کیفیت و مطابق خواست بازار هدف

تکنولوژی پیشرفته تولید

بهرمندی از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه تولید انواع نخ ویسکوز و استفاده از ماشین آلات مدرن و دستگاه های مکانیزه‌ با کمترین دخالت نیروی انسانی درخطوط تولید جهت به حداقل رساندن خطاهای انسانی و ایجاد ضایعات کمتر در خطوط تولید از برندهای مطرح جهانی در زمینه پیاده سازی و راه اندازی خطوط پیشرفته تولید نخ ویسکوز

تنوع تولید و شخصی سازی

تولید انواع نخ ویسکوز با ویژگی های مختلف و با توجه به نیازهای مختلف بازار و استفاده از نخ های ویسکوز در صنایع گوناگون و همچنین امکان تولید نخ های ویسکوز به صورت سفارشی براساس نیازهای خاص مشتریان و شرکای تجاری

قیمت های رقابتی نسبت به رقبا

قیمت نخ ویسکوز با توجه به معیار های مختلفی هم چون نوع و کیفیت مواد اولیه به کاررفته در تولید نخ و یا حجم سفارش و نوع سفارش نرخ های متفاوتی دارد. ویژگی های خاص نخ ویسکوز بر اساس نیاز مشتری نیز در قیمت تمام شده تاثیر مستقیمی دارد اما با در نظر گرفتن رقبای جهانی این صنعت وجود قیمت های رقابتی ضمن حفظ کیفیت بالای تولید نخ یکی از مزیت های رقابتی اصلی در این بازار محسوب می شود

نیازسنجی و تولید به روز محصولات

به کارگیری دپارتمان تحقیق و توسعه به منظور بهره گیری از دانش روز در تولید نخ ویسکوز و از طرفی نیازسنجی بازارهای جهانی با هدف تولید انواع نخ ویسکوز مطابق با نگرش مشتریان و خواسته های شرکای تجاری نسبت به تولیدات نهایی در جهت توسعه پایدار و مستمر خطوط تولید و کسب سهم بیشتری از بازار هدف

نخ ویسکوز

الیاف ویسکوز یا ریون یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین الیاف تجاری مورد استفاده در سراسر جهان هستند. بهترین نکته در مورد الیاف ویسکوز این است که از منابع ارگانیک ساخته می شوند و شامل هیچ جزئی از عناصر مصنوعی نیستند. نخ های ویسکوز با استفاده از الیاف پایه سلولزی تولید می گردند. آنها مقاومت کششی بالایی دارند و رنگ ها را به مدتی طولانی در خود حفظ می کنند. عمدتاً از نخ های ویسکوز در صنعت نساجی و به ویژه در کارهایی مثل تریکوبافی و قلاب بافی استفاده می شود.
ویسکوز از دسته الیاف بشر ساخت- الیاف بازیافت شده به شمار می رود و مهم ترین لیف خانواده ریون می باشد. ماده اولیه این لیف لینتر پنبه یا تنه درختان (عمدتا تنه درختان جنگلی) می باشد که این نکته از معایب لیف ویسکوز محسوب می شود زیرا به محیط زیست آسیب می رساند. سطح مقطع الیاف ویسکوز به صورت موجدار و با طول هایی شبیه الیاف پنبه، کتان و پشم تولید می شوند. قطر الیاف ویسکوز معمولا با توجه به قطر روزنه رشته ساز (ریسندگی الیاف ویسکوز با عبور از رشته ساز های مقاوم) از 12 تا 22 میکرون می باشد.
ویسکوز ریون از سلولز طبیعی مثل چوب، یا لینتر پنبه که حاوی 87-98 درصد آلفا-سلولز است ، بعنوان ماده اولیه می باشد. پس از شستشو ماده اولیه با قلیایی جوشان و سفیدگری آن توسط سدیم هیپوکلریت محلول قابل ریسیدن است . فقط تفاوت الیاف ویسکوز(ریون) با پنبه و لینن این است که این الیاف ویسکوز(ریون) مثل کاغذ تبدیل چوب درختان به خمیر است و پس از آن طی یک فرایند محصول نهایی که همان کاغذ است تولید می شود ؛ این الیاف هم همین طور است. پارچه ها از الیاف ریون دارای جذب رطوبت نسبتا بالا (در برخی موارد تا ۵۰% بیشتر از پنبه)، خاصیت تنفس خوب، راحتی بسیار قابل قبول و همینطور رنگپذیری مطلوبی دارند. پایین بودن خاصیت ایجاد الکتریسیته ساکن و مقاومت خوب در برابر گوله گوله شدن(در اصلاع ایرانی،‌تُل تُل شدن) از دیگر خواص مطلوب ریون ها است. روش تولید: ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻠﻮﻟﺰهستند ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ اﻟﯿﺎف خوب می باشد. اغلب از اﻟﻮار درﺧﺘﺎن، ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ، ﮐﺎه ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻨﺪم هستند و اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ آن محدود است در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و بعد از ﻋﺒﻮر از رﺷﺘﻪ ﺳﺎز و اﺳﺘﺨﺮ اﻧﻌﻘﺎد به الیاف تبدیل میشوند. اﺳﺘﺤﮑﺎم اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ بهتر شده و ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺶ کم شده اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ و رﻧﮕﭙﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي را ممکن کرده است. درﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ویسکوز % 12 دارای ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ می باشد ولی ﭘﻨﺒﻪ % 8 دارای ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ است . ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ وﯾﺴﮑﻮز از ﭘﻨﺒﻪ ﮐﻤﺘﺮ می باشد پس ﭼﺮوك ﭘﺬﯾﺮي بیشتری را داراست . ولی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺎف ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻟﯿﺎف وﯾﺴﮑﻮز درﺧﺸﻨﺪه ﺗﺮ از ﭘﻨﺒﻪ است وﻟﯽ آب ﺟﻮش اﯾﻦ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ را از بین میبرد. اﻟﯿﺎف ویسکوز ﺗﺎ 150 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺣﺮارت ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارد ولی به مرور در برابر نور افتاب تغییر رنگ میدهد. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺒﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎ ، باعث تخریب وﯾﺴﮑﻮز می شود وﻟﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﯾﺴﮑﻮز در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻠﯿﺎ و ﺳﻮد خیلی بالا است و نسبت به پنبه خیلی بهتر است . طول الیاف ویسکوز نسبت به پنبه کوتاه تر است و ضعیف تر از پنبه می باشد. خواص حرارتی ویسکوز شبیه به پنبه است با مقاومت کمتر از پنبه و اتو پذیری آن خوب می باشد. چون ﮐﻪ اﻟﯿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮ و ﻣﻮج و ﭼﯿﻦ به خود نمیگیرد و ﺑﺎﯾﺪ شبیه اﻟﯿﺎف ﻃﺒﯿﻌﯽ ساخته شود اصولا اﯾﻦ اﻟﯿﺎف را ﺑﻪ کمک روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯿﻦ دار ﻣ ﯽﮐﻨﻨﺪ تا شبیه الیاف طبیعی گردد. وﯾﺴﮑﻮز را هم ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﯿﻦ دار می کنند. کاربرد الیاف ویسکوز: انواع پوشاک: بلوز، پیراهن، البسه زنانه، آستری و البسه زیر منسوجات صنعتی، منسوجات بی بافت و جیر مصنوعی مصارف خانگی: روتختی، روبالشی، ملحفه و رو مبلی.

بیش از نیم قرن تجربه در صنعت ریسندگی

سرمایه گذاری مستمر در تکنولوژی و فرایند تولید در جهت افزایش کیفیت و رضایت مشتری

qode-np-item
4

رضایت مشتری

qode-np-item
3

مزیت رقابتی

qode-np-item
2

کنترل کیفیت

qode-np-item
1

تحقیق و توسعه

محصولات نخ ویسکوز رسن ریس

بالاترین کیفیت در تولید نخ ویسکوز با استفاده از جدیدترین و مدرن ترین ماشین آلات صنعتی

نخ تولیدی

با رسن ریس و جزئیات محصولات نخ ویسکوز ما بیشتر آشنا شوید