نحوه تشکیل نخ پنبه با پشم فرق دارد؛ زیرا پنبه گاهی اوقات حالت نامناسبی به خود می گیرد. نخ های پنبه ای که شما در فروشگاه های بزرگ می بینید حالتی رشته ایی دارند و مستقیماً بر روی پوست بدن قابل استفاده نیستند؛ چه برسد به اینکه بخواهید ساعت ها...

وقتی نوبت به بافندگی می رسد؛ باید در انتخاب نخ بسیار دقت کرد. دانستن اینکه کدام نوع نخ بیشتر با نیازهایتان مطابقت دارد؛ در موفقیت پروژه بافندگی نقش زیادی ایفا می کند. 4 عاملی که باید در هنگام خرید نخ در نظر بگیرید انواع مختلف نخ، ویژگی های مختلفی دارند که باعث...