انواع نخ

فرآیند تولید نخ ملانژ

1- مقدمات فرآیند تولید نخ ملانژ

روند تولید نخ ملانژ، مانند روند تولید نخ های ساده (رنگ نشده) است؛ اما برخی موارد اضافی وجود دارد که ما قصد داریم در اینجا درباره آنها صحبت کنیم. ابتداً پنبه خام به صورت عدلی در انبار نگهداری می شود. پس از اینکه عدل های پنبه طی مدت زمان مشخصی آماده شدند؛ به کارخانه فرستاده می شوند تا در خلال روندهای مختلف فرآوری رنگ شوند. در آنجا، معمولاً این الیاف به شکل گلوله های پشمی باز می شوند؛ معمولاً رنگینه های دیسپرس، راکتیو و VAT برای رنگرزی الیاف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پس از رنگرزی، عدل ها دوباره به کارخانه برگردانده می شوند؛ این عدل ها دوباره باز شده، به خوبی مخلوط گردیده، آماده شده و دوباره به صورت عدلی در می آیند (اما عدل هایی که دارای شماره می باشند). هدف از شماره گذاری این عدل ها، شناسایی آنهاست. شماره عدل ها در کارخانه های متفاوت فرق دارد و باید به این موضوع دقیقاً توجه شود؛ چرا که معلوم نیست عدل های الیاف با شماره یکسان در کارخانه های مختلف (از نظر صلاحیت رنگ، میل رنگ و ثبات رنگ در برابر مالش و شستشو) شبیه هم باشند. این ویژگی ها به شرایط رنگرزی، کیفیت رنگ، دستورالعمل رنگرزی، شرایط فرآیندی و الیاف مورد استفاده (محتوای الیاف بالغ / نابالغ / مرده) بستگی دارند. توجه داشتن به این عوامل بسیار مهم است؛ زیرا اینها برخی از فاکتورهای پنهانی هستند که باعث ایجاد مشکلات بسیار رایج در نخ ملانژ می شوند؛ مانند عدم پذیرش نخ های ملانژ به دلیل سایه رنگ آنها. از این رو تخصیص شماره به عدل های الیاف اهمیت خاصی پیدا می‌ کند؛ در این صورت به راحتی می توان منبع به وجود آمدن خطا را پیدا نمود.

این شناسایی ما را به سمت تولید عدل های مناسب الیاف با نظم خاصی سوق می دهد؛ از این رو احتمال ایجاد تغییرات در سایه رنگ نخ های ملانژ تولیدی به میزان زیادی کاهش پیدا می کند. با این حال، امکان دارد از روش دیگری هم استفاده شود که به آن «نمونه گیری» گفته می شود. در این روش برای هر عدل جدید یا ترکیب هر سفارش جدید، باید یک نمونه ساخته شده و با نمونه مشتری مطابقت داده شود. به این ترتیب هم می توان احتمال خطا را کاهش داد و هم می توان تغییر در سایه رنگ پارچه را محدود کرده و از قبل پیش بینی نمود؛ از این رو می توان اقدامات لازم را انجام داد.

2- انواع ترکیب ها

در حالت کلی، ترکیب الیاف به درصد سایه رنگ (الیاف رنگی) در دستورالعمل ترکیب یا نخ بستگی دارد. بنابراین دسته بندی عمدتاً به سایه رنگ نخ وابسته است؛ اما امکان دارد از دسته بندی انواع روش های ترکیب، برای سهولت کار و تعادل فرآیندی هم استفاده گردد.

الف) ترکیب اتاق حلاجی

به چنین سایه رنگ هایی که به واسطه ترکیب الیاف در اتاق حلاجی به وجود می آیند، «ترکیبات اتاق حلاجی (Blow Room blends)» گفته میشود. معمولاً سایه رنگ های تیره و اصلی الیاف رنگی در اتاق حلاجی به دست می آیند. اغلب سایه رنگ هایی که درصد آنها بیش از 15% است، در اتاق حلاجی حاصل می شوند. این کار برای ترکیب حداکثری الیاف و یکنواختی سایه رنگ آنها، انجام می گیرد.
توجه داشته باشید که منظور ما از «سایه رنگ» درصد کل الیاف رنگی نخ است.

ب) ترکیب چند لا

این سایه رنگ ها به واسطه ترکیب الیاف در ماشین چند لا کنی، در فرم های مختلف چند لا به دست می آیند و به «ترکیبات چند لا (Drawing Blends)» معروفند. معمولاً سایه رنگ های روشن تر با ماشین چند لا کنی ساخته می شوند؛ زیرا ترکیب آنها آسان بوده و به سهولت میتوان تعادل فرآیندی را برقرار کرد.

نخ های ملانژ خاکستری

نخ ملانژ خاکستری یک نوع نخ خاص است و پارچه ای که از طریق آن ساخته می شود، نیز بسیار خاص است. بعد از رنگرزی نخ های ملانژ خاکستری، از آنها برای تولید پارچه های بافته شده و تریکو استفاده می گردد. روند رنگرزی نخ ملانژ به صورت زیر است:

 1. ابتداً باید حامل و ظرف رنگرزی با هیدروز و سود سوزآور، در دمای 1000 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه شسته شوند.
 2. سپس بسته نخ در حامل بارگیری شده و به ظرف رنگرزی خورانده می شود.
 3. در ادامه مواد مرطوب کننده، ضد کف و ماده کی لیت ساز در محلول ریخته شده، و نخ ها در دمای 600 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه با آنها عمل آوری می گردند.
 4. سپس محلول تخلیه می شود.
 5. در مرحله بعد مواد مرطوب کننده، ماده کی لیت ساز، سود سوزآور، پراکسید هیدروژن و ماده روشن کننده نوری به محلول نخ و آب اضافه می شوند؛ نخ های تک لا به مدت 40 دقیقه در دمای 900 درجه سانتیگراد و نخ های دولا به مدت 40 دقیقه در دمای 1000 درجه سانتیگراد عمل آوری می گردند.
 6. دوباره محلول تخلیه می شود.
 7. سپس کیلر پراکسید به محلول نخ و آب اضافه شده، و نخ ها به مدت 10 دقیقه در دمای 900 درجه سانتیگراد عمل آوری می شوند.
 8. در ادامه باید پراکسید موجود در بسته بررسی شود.
 9. دوباره نخ ها آبکشی می شوند.
 10. سپس مواد شیمیایی شوینده به محلول آب و نخ اضافه شده، و نخ ها به مدت 20 دقیقه در دمای 900 درجه سانتیگراد عمل آوری می شوند.
 11. در ادامه نمونه شسته شده و مورد بررسی قرار می گیرد.
 12. اگر مشکلی نداشت؛ کار ادامه پیدا می کند.
 13. دوباره نخ ها آبکشی می گردند.
 14. سپس نخ ها به مدت 10 دقیقه شسته می شوند.
 15. سپس ماده شیمیایی تثبیت کننده و نصف اسید استیک به محلول آب و نخ اضافه شده، و نخ ها به مدت 20 دقیقه در دمای 500 درجه سانتیگراد عمل آوری می شوند.
 16. در ادامه ماده نرم کننده و نصف دیگر اسید استیک به محلول آب و نخ اضافه شده، و نخ ها به مدت 20 دقیقه در دمای 600 درجه سانتیگراد عمل آوری می گردند.
 17. حال نمونه آماده شده مورد بررسی قرار می گیرد.
 18. اگر همه چیز خوب بود، می توان نخ ها را آبکشی نمود.